středa, 20 leden 2021

Renovace

Dílna

Akce

Rozborky

Měnič převodovky

Občas něco rozeberu, abych se podíval jaký byl stav, jak je to řešený, věci před vyhozením... Tentokrát se podíváme jak vypadá měnič. Tento je spojkou mezi motorem Magnum 318 a převodovkou 46RH. Měl jsem doma jeden navíc, který byl zvenčí již dost orezlý, měl zalomený šroub v uchycení, a tak mi ho nebylo líto.

Když jde měnič na renovaci do specializované firmy, odpíchne se na soustruhu, provedou se úkony, pak se zpátky zavaří a vyváží. Já jsem to měl o dost jednodušší, a tak jsem jej odpíchl fryčkou a zůstane pod ponkem jako zajímavost pro kolemjdoucí. Při čištění převodovky je to poslední díl který se nedá zvenčí nijak vyčistit, nemá ani žádný vypouštěcí šroub, a ani by to nemělo význam, vzhledem ke konstrukci vnitřního uspořádání. Kbyby chtěl někdo doma měnič otevřít, doporučuju říznout půl cm. pod svárem, je tam vybrání a nešla by vyndat turbína. Měnič se skládá z 5ti částí. První je impeller, pod ním je stator, pak turbína a pod ní spojka, a celé to uzavírá zadní kryt, který se svařený s impellerem. Funguje to tak, že zadní kryt je přišroubovaný na klikové hřídeli, a s první otáčkou roztáčí pomocí impelleru čerpadlo převodovky. Současně uvnitř měniče roztáčí lopatky impelleru olej (ATF+4) a ten usměrněný statorem roztáčí lopatky turbíny. S nárustem tlaku se olej tlačí pod desku spojky a měnič odemyká. Turbína roztáčí hřídel v převodovce.

Po odříznutí impelleru vidíme stator, ten usměrňuje tok oleje mezi lopatkama impelleru a turbínou
Turbína
Pružiny spojky
Třecí plocha pod spojkou
Kompletní měnič
Zničené a vzpříčené pružiny spojky způsobovaly, že byl měnič neustále zamklý
Měnič v řezu
Třecí plocha spojky
Detail usazení turbíny a spojky
Převodovka a její vstupní hřídele
Nasazený impeller na čerpadle převodovky
Stator na hřídeli